Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

July 04 2017

7179 c998 420
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja

June 28 2017

3576 127a 420

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromcorvidcall corvidcall viachrzrzrz chrzrzrz

May 26 2017

4192 d7e1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz

May 21 2017

Możesz się jutro obudzić i usłyszeć od swojego faceta, że Cię już nie kocha i że odchodzi. Wiesz kto Cię nie opuści? Twoje wykształcenie, praca i pieniądze.
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz

April 26 2017

Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viachrzrzrz chrzrzrz
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viachrzrzrz chrzrzrz
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viachrzrzrz chrzrzrz

April 22 2017

6701 4a01 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

March 23 2017

To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viachrzrzrz chrzrzrz

March 19 2017

1111 2c8b 420
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viachrzrzrz chrzrzrz

March 16 2017

8791 1830 420
Reposted frommisieq misieq viachrzrzrz chrzrzrz

March 10 2017

Zawsze wybieraj najtrudniejszą drogę. Tam nie ma konkurencji.
— Charles de Gaulle
Reposted fromtothebitterend tothebitterend viachrzrzrz chrzrzrz
2151 7d8c 420

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viachrzrzrz chrzrzrz
9294 fd0f 420
Reposted fromkyky kyky viachrzrzrz chrzrzrz
8769 40f9 420

February 28 2017

Zrozum to co powiem, 
Spróbuj mnie zrozumieć dobrze 
Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe 
Albo noworoczne jeszcze lepsze możne 
O północy gdy składane 
Drżącym głosem nie kłamane

Z nim będziesz szczęśliwsza 
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim
Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch 
Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko: 
Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień 
I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna

Nie myśl ze nie kocham 
Lub ze tylko trochę 
Jak cię kocham nie powiem, no bo nie wypowiem 
Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej możne 
Wiec dlatego właśnie żegnaj 
Zrozum dobrze, żegnaj

Z nim będziesz szczęśliwsza ...

Ze mną można tylko w dali znikać cicho
— Edward Stachura "Wrzosowisko"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapoezja poezja

February 25 2017

8809 2e29 420

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

February 17 2017

8153 5b6c 420
Reposted frompeper peper viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl