Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2019

7809 eab3 500
Reposted fromsoftboi softboi
7289 d70f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz jest zawsze nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie porusza się ani jeden liść. Tam, gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt zbielałej trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: „Odszedł, widać jesień się zbliża”.
— Muminki
Reposted frombenus benus vialaparisienne laparisienne

Gdyby mi ktoś powiedział, gdybym miał choć odrobinę gwarancji, że będę mógł być z Tobą, choć przez rok, choć przez pół roku, a potem – śmierć, to bym pojechał do Ciebie. To nie melodramat; to wyznanie tego, który na pewno – z całym idiotyzmem i kabotynizmem – najwięcej Cię kochał. 

— Marek Hłasko – Listy
8822 9ff5 500

August 07 2019

0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viaethiel ethiel

June 30 2019

6765 c050 500
8323 ae4a
Reposted frompampunio pampunio vialaparisienne laparisienne

June 29 2019

Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viajestemjeden jestemjeden
8143 588b 500
2805 0587
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
8876 d3cb
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
6929 ed18 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
8143 588b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

June 16 2019

5231 c14f 500
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vialaparisienne laparisienne
5562 8aa9 500
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl