Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

Nie ma sensu wierzyć w to, co się widzi, jeśli widzi się tylko to, w co się wierzy.
— "Malfetto, Mroczne Piętno" Marie Lu

February 17 2018

4306 1141
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
2034 ec49 500
3934 2582 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatomash tomash

February 12 2018

February 10 2018

February 09 2018

7337 bb0c 500

February 08 2018

0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatomash tomash

February 07 2018

2649 faec 500
Reposted frompiehus piehus viatomash tomash
0655 4081 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatomash tomash
0809 a971
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viatomash tomash

February 04 2018

1676 72d7 500

death-by-lulz:

Im not sure the new IT guy knows what he is doing…

Reposted fromziroen ziroen viatomash tomash

January 31 2018

Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin

January 26 2018

- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
Reposted fromniedoopisania niedoopisania
6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry vianiedoopisania niedoopisania
Be who you are and love who you want!
Reposted frombisexual bisexual vianiedoopisania niedoopisania

January 24 2018

January 06 2018

0446 4d0a 500

January 05 2018

0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple vianiedoopisania niedoopisania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl