Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort vialaparisienne laparisienne
4515 3283
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viatomash tomash
4504 d239
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viatomash tomash
4728 8ed6 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatomash tomash
3709 d16f
Reposted fromzciach zciach viatomash tomash
Dobrze mi z moim mężem: podoba mi się jego ciepło, jego wielkie ciało, jego obecność, jego żarty i historyjki, i to, co czyta, i to, że lubi spacerować i chodzić na ryby i lubi świnie, i lisy, i małe zwierzęta, i jest szczery, i nie jest zarozumiały ani żądny sławy, i okazuje mi swoje zadowolenie, kiedy mu gotuję, i radość, kiedy jestem czymś zajęta, wierszem lub ciastem, i jest zmartwiony, kiedy jestem nieszczęśliwa, i chce zrobić cokolwiek, żebym mogła zwyciężać w swoich wewnętrznych zmaganiach i rozwijać w sobie odwagę i filozoficzny dystans. Kocham jego dobry zapach i ciało, które pasuje do mojego, jakby je robili na miarę razem z moim. Te pojedyncze kawałki, które można czasami znaleźć u tego lub tamtego chłopca, które sprawiały, ze stawałam się ich kawałkiem, wszystkie zebrały się w moim mężu. Więc nie chcę już niczego szukać: nic więcej mi już nie potrzeba.
— Sylvia Plath, Dzienniki, piątek, 12 grudnia 1958.
Reposted frommhsa mhsa vialaparisienne laparisienne
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vialaparisienne laparisienne
0427 4c41
Reposted frommyname myname vialaparisienne laparisienne
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin vialaparisienne laparisienne

February 03 2019

6951 2927
Reposted fromdontbemad dontbemad vialaparisienne laparisienne
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromprzeblyski przeblyski vialaparisienne laparisienne
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaparisienne laparisienne
Czasem milczenie przemawia najgłośniej.
— Penelope Ward - "Mieszkając z wrogiem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane vialaparisienne laparisienne
0072 7de9

February 01 2019

trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl