Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

Reposted fromFlau Flau vialaparisienne laparisienne
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne

May 12 2019

6181 4db7 500
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
6292 1dbe 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
Reposted fromhekate hekate viaethiel ethiel

May 08 2019

0635 4243 500
To uczucie... (Rozczarowani)
Reposted fromjadex jadex vialaparisienne laparisienne

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
0391 7db1 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
9524 932e 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
9388 ee21 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek vialaparisienne laparisienne
1209 cd58 500
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viatomash tomash

May 04 2019

Reposted frompeper peper vialaparisienne laparisienne
Zacznij. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. 
Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i Cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie.  Niech Twój strach wyjrzy z ciemności i Cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki.
— C.P. Estes
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
8793 42ec 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vialaparisienne laparisienne
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
8935 a354 500
Reposted fromzciach zciach

May 03 2019

4850 d575
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl